Slovenská dôvernícka spoločnosť s.r.o.

accounting - tax advisory - financial advisory - payroll accounting

 

                                                                                            Košická 52

                                                                                            82108 Bratislava

                                                                        Slovakia

                                                                                  tel.: +421 2 502 30 402

                                                                                            fax.: +421 2 502 30 436

                                                                                            info@dovernicka.sk

 

 

 

 

 

member of